Sözlükte "müneccim" ne demek?

1. Yıldızların durum ve devinimlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog.
2. Gökbilimci, astronom.

Müneccim kelimesinin ingilizcesi

n. astrologer, augur
Köken: Arapça